Skip to main content

Posts

பூனையல்லாத பூனை

  யா னை தன் காட்டில் அசைந்து அசைந்து செல்வதைப் போலே  இந்தப் பிரதான சாலையைக் கடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு தூவெண் பூனை பூனை ஒரு இடத்திலிருந்து  இன்னொரு இடத்துக்கு செல்வது தன்னிலிருந்து தனக்கு சீறிப்பாய்ந்து கொண்டிருக்கும்  ஒருவன் நிலை தடுமாறி ப்ரேக் அடித்து காலூன்றி நிற்கிறான் பொதுவாக அது ஒதுங்கி ஒளிவது ஓடி மறைவது இன்றென்னவோ ரொம்பத்தான் பிலுக்கு " உங்கப்பன் போட்ட ரோடா?" என்றவன் கேட்கவில்லை. ஆனால் அதன் நடை அப்படித்தான் சொல்லியது.
Recent posts

பிஸ்கட்

எ ப்போதும் ஒரு பிஸ்கட்டை இரண்டாகப் பிட்டு என் நாயிற்கு எறிவேன் அரை பிஸ்கட்டிற்கு முழு உடலால் நன்றி செலுத்தும் பிராணி அது இரண்டு முறைகள் அந்த நன்றியைக் கண்டு களிப்பேன் இரு முறையும் அது என்னைப் போற்றிப் பாடும் ஒவ்வொரு முறையும் என் முகத்தை அவ்வளவு ஏக்கத்தோடு பார்த்துக் குழையும் இரண்டாம் துண்டு என் இஷ்டம் இரண்டு துண்டுகளுக்கிடையே அதன் நெஞ்சம் அப்படிக் கிடந்து தவிக்கும் உச்சியில் இருக்கும் எதுவோ இதைப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது. அதுதான் என் பிஸ்கட்டை ஆயிரம் துண்டுகள் ஆக்கி வைத்தது.

பாட்டின்பம்

ஊ ர்ந்து செல்லும் மோட்டர் சைக்கிளில் எதையோ  விற்றுக்கொண்டு போகிறான் எவ்வளவு செவி கூர்ந்தாலும் என்ன என்பது விளங்கவில்லை என்ன விற்பது என்று தெரியாமல் எப்படி வாங்குவார்கள்? ஆரம்பத்தில் அவன் விற்கத்தான் செய்தான் ஏதோ ஒரு கணத்தில் சட்டென அவனொரு பாட்டில் ஏறி விட்டான் இதோ... பாடிக்கொண்டு போகிறான். பாட்டில் ஏறிய பிறகு அவன் எதையும் விற்பதில்லை யாரையும் அழைப்பதுமில்லை.

ஊரடங்கு-5

இ ந்தத் தனியறைக்குள் கொஞ்சம் கோப்பையை நிரப்பி ஆண்ட்ராய்டு போனோடு  ச்யர்ஸ் சொல்கையில் செத்து மிதக்கிறது நம் மது. நமது ஏகாந்தங்கள் களியாட்டங்கள் தாறுமாறான பாடல்கள் கண்ணீரில் ஊறிய சோபா செட்கள் திடீர் திருப்பங்களில் நிகழும் அடிதடிகள் எல்லாவற்றையும் எவனோ ஒருவன் துவரப் பெருக்கி பூமிக்கு வெளியே தள்ளிவிட்டான். நமது அறையிலிருந்து கோபித்துக் கொண்டு கிளம்பும் ஒருவனைப் போல மகிழ்ச்சி ஆவேசமாக படியிறங்கிப் போவதைப் பார்!  இப்போதே புரிகிறது போதை உனது கோப்பையிலிருந்துதான் எனது தலைக்கு ஏறியிருக்கிறது. உண்மையில் நாம் மதுவை காய்ச்சித்தான் குடித்திருக்கிறோம் நண்பா! (மிஷ்கினுக்கும், சாம்ராஜிற்கும்)

கூடுதல்

   கா ரை நிறுத்தி வழி கேட்டாள். மங்கள நிகழ்ச்சிக்கு போகிறாள் போல. ' மங்களம் 'என்றிருந்தாள். தெளிவாகப் புரிந்த பின்னும் கூடுதலாய் கொஞ்சம் கேட்டாள். தெளிவாகச் சொல்லிய பின்னும் கூடுதலாய் கொஞ்சம் சொன்னேன். காரைவிட்டு இறங்கி நாளெல்லாம்  என்னோடே திரிகிறாள் அவள். காரில் ஏறி ஊரெங்கும் பயணம் போகிறேன் நான்.

செங்குத்தே! செங்குத்தே!

  மா லை வழியே நடந்து நடந்து நடந்து நடந்து வானத்திற்கே வந்துவிட்டேன்.

சுகந்தன்

  அ தன் நறுநெடியோ என்னை மூக்கைத் துளைக்கிறது. ஆனால் அந்த சின்னஞ்சிறு நீலமலர் பள்ளத்தாக்கின்  அதி ஆழத்தில் உள்ளது எனில் மணப்பது எதுதான்? நான்தான்.