Wednesday, February 15, 2012

நில்லுங்கள்

அந்தப் பக்கம் போகவேண்டாம்
அங்கு தான் அம்பிகாபதி அமர்ந்து
லாட்டரி சீட்டுகளை உரசிக் கொண்டிருக்கிறான்.
நூறு சீட்டிற்கு ஒரு சீட்டில்
கடைசி எண்ணில் கோடிகள் தவறிவிடும் அவனுக்கு.
அப்போது ஒரு சிரி சிரிப்பான்.
அந்த சிரிப்பில் சிக்கி செத்தவர் அனேகம்.
அந்தப் பக்கம் போகவேண்டாம்.

No comments: